۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936774
T T
۰ نفر
انتقال ویروس ایدز به نوزاد ازطریق شیر مادران مبتلا # لندن - ایرنا 5/02/71 .اجتماعی. تلکس 155 مادران حامل ویروس ایدز با تغذیه شیر خود به نوزادان میتوانند آنها رابه ایدز مبتلا کنند.
........................................
،هفت،کشور،اروپائی،موسسه،تحقیقات،هلند،انگلیس،،روزنامه،تایمز،
۰ نفر