۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936740
T T
۰ نفر
تاسیس دورشته مهندسی کشاورزی درمجتمع آموزش عالی اردبیل # اردبیل - ایرنا 5/02/71 .اجتماعی. تلکس 197 درپی انتزاع مجتمع آموزش عالی اردبیل ازدانشگاه تبریزموافقت اولیه تاسیس کلیه رشته های دانشگاهی دراین مجتمع ازسوی وزارت فرهنک وآموزش عالی صادرشد.
........................................
،ایران،استان،آذربایجان،شرقی،،بودجه،این،مجتمع،درسال،71،حدود،794،میلیون، ،ریال،
۰ نفر