۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936693
T T
۰ نفر
پطروس غالی درخواست استقرارنیروهای حافظ صلح سازمان ملل...
# تهران - ایرنا 5/02/71 .سیاسی. تلکس 31 پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل درخواستهای مطرح شده جهت استقرار نیروهای حافظ صلح این سازمان در بوسنا هرزگوین را رد کرد.
........................................
،رادیو،آلمان،پیشنهاد،آلمان،فرانسه،هلند،تشکیل،جلسه،اضطراری،شورای،امنیت، ،یوگسلاوی،
۰ نفر