۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936690
T T
۰ نفر

بوسنا هرزگوین و احتمال تحریم مذاکرات صلح

۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936690
بوسنا هرزگوین و احتمال تحریم مذاکرات صلح # تهران - ایرنا 5/02/71 .سیاسی. تلکس 200 علی عزت بگوویچ رئیس جمهور بوسنا هرزگوین امروز گفت چنانچه آتش بس دراین جمهوری ظرف دو روز آینده شکسته شود گفتگوهای صلح را تحریم خواهد کرد.
........................................
،د،پ،آ،سارایوو،یوگسلاوی،
۰ نفر