۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936599
T T
۰ نفر

فرمان یلتسین برای مجازات لیبی

۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936599
فرمان یلتسین برای مجازات لیبی # تهران - ایرنا 4/02/71 .سیاسی. تلکس 21 بوریس یلتسین فروش و حمل تسلیحات به لیبی را به حالت تعلیق درآورده و به مستشاران نظامی روسیه دستور داده است از این کشور خارج شوند.
........................................
،ای،پی،اینترفاکس،،شورای،امنیت،سازمان،ملل،قطعنامه،748،و،731،انفجار، ،هواپیمای،پان،آمریکن،
۰ نفر