۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936539
T T
۰ نفر

اظهارات بوضیاف رئیس شورای عالی دولت الجزایر

۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936539
اظهارات بوضیاف رئیس شورای عالی دولت الجزایر # الجزیره - ایرنا 3/02/71 .سیاسی. تلکس 42 محمد بوضیاف رئیس شواری عالی دولتی الجزایر می گوید: الجزایر توانسته است خودراازموج خشونت و دشمنی نجات دهد وهم اکنون امنیت وآرامش درکشور برقراراست.
........................................
،افتتاح،شواری،ملی،مشورتی،جبهه،آزادیبخش،،ملی،جبهه،نجات،اسلامی،
۰ نفر