۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936486
T T
۰ نفر

ورود نخست وزیر الجزایر به مادرید

۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936486
ورود نخست وزیر الجزایر به مادرید # تهران - ایرنا 3/02/71 .سیاسی. تلکس 149 احمد غزالی نخست وزیر الجزایر امروز برای یک دیدار دو روزه وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد.
........................................
،آ،اف،پ،
۰ نفر