۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936472
T T
۰ نفر
قذافی: دو لیبیائی متهم به بمب گذاری هواپیمای پان آمریکن....
# تهران - ایرنا 3/02/71 .سیاسی. تلکس 152 قذافی رهبر لیبی بار دیگر گفت دو متهم به بمب گذاری در یک هواپیمای خطوط هوایی /پان آمریکن/ آزادند خود را به مقامات انگلیس یا آمریکایی معرفی کنند.
........................................
،ای،پی،پکن،شین،هوا،بندر،بنغازی،پیمان،مونرال،
۰ نفر