۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936423
T T
۰ نفر
کارشکنی های عراق در راه نابودی تسلیحات شیمیائی این کشور # نیویورک - ایرنا 2/02/71 .سیاسی. تلکس 25 عراق برغم وعده های همکاری با سازمان ملل همچنان از ارائه اطلاعات درباره توانایی تسلیحات شیمیائی خود به این سازمان اکراه دارد.
........................................
،جنک،ایران،و،عراق،حلبجه،انهدام،11687،عدد،از،انواع،مهمات،شیمیائی،و،413، ،بمب،هواپیمایی،زمان،لازم،9،تا،12،ماه،
۰ نفر