۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936334
T T
۰ نفر
سیاست نوین بین الملل :دیپلماسی دربافت پیچیده ای ازوابستگی...
# تهران - ایرنا 2/02/71 .سیاسی. اطلاعات ص 12 نظریه وابستگی ابتدا درآمریکای لاتین وبه وسیله اقتصاددانان و جامعه شناسانی مطرح شد که ازنابرابری بین المللی دچار سرخوردگی شده بودند.
........................................
،قسمت،آخر،شماره،19597،
۰ نفر