۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936306
T T
۰ نفر

آزادی نمایندگان شورایعالی تاجیکستان

۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936306
آزادی نمایندگان شورایعالی تاجیکستان # تهران - ایرنا 2/02/71 .سیاسی. تلکس 104مکرر متحصنین مقابل کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان امروز 17 نماینده را که به گروگان گرفته بودند آزاد کردند.
........................................
،رای،اعتماد،مجدد،مجلس،،به،صفر،علی،کنجایف،رئیس،،شورایعالی،آسیای،میانه، ،حزب،نهضت،اسلامی،
۰ نفر