۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936137
T T
۰ نفر
تعیین فرماندهان جدید نیروهای زمینی و دریایی الجزایر # الجزیره - ایرنا 31/01/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 20 سرتیپ خلیفه رحیم و سرتیپ غصبان به ترتیب به عنوان فرمانده نیروی زمینی و نیروی دریایی انتخاب شدند.
........................................
،جبهه،نجات،اسلامی،
۰ نفر