۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936136
T T
۰ نفر

اظهارات رئیس جمهوری عربی صحرا

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936136
اظهارات رئیس جمهوری عربی صحرا # الجزیره - ایرنا 31/01/71 .سیاسی. تلکس 16 محمد عبدالعزیز رئیس جمهوری عربی صحرا دیروز اعلام کرد به جز طرح سازمان ملل متحده راه حل دیگری برای مسئله صحرا قابل قبول نیست.
........................................
،مصاحبه،الجزیره،مراکش،،پولیساریو،الجزایر،
۰ نفر