۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936062
T T
۰ نفر

پیام رئیس جمهور تاجیکستان به ولایتی تسلیم شد

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936062
پیام رئیس جمهور تاجیکستان به ولایتی تسلیم شد # تهران - ایرنا 31/01/71 .سیاسی. تلکس 183 رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود به ولایتی با ابرازتاسف از بازگرداندن هواپیمای ایرانی گفته است که آینده دیگر شاهد چنین مسائلی درروابط مانخواهد بود.
........................................
،نبی،اف،وزیر،امور،خارجه،مهاجرانی،آسیای،میانه،
۰ نفر