۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936020
T T
۰ نفر
تشکیل سمیناریک روزه بیماریهای قلبی وعروقی درایلام # ایلام - ایرنا 30/01/71 .اجتماعی. تلکس 174 دکترگورانی اعلام کرد بیماریهای قلبی وعراقی درایران سالانه 25 درصد تعدادمرک و میررا بخوداختصاص داده است .
........................................
،ایران،معاون،سازمان،بهداشت،ودرمان،و،آموزش،،پزشکی،استان،ایلام،
۰ نفر