۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936015
T T
۰ نفر

اولتیماتوم فرماندهان نظامی مجاهدین افغانی

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936015
اولتیماتوم فرماندهان نظامی مجاهدین افغانی # تهران - ایرنا 30/01/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 187 فرماندهان نظامی مجاهدین افغان امروز به رهبران سیاسی خود هشدار دادند اگرتادو روزدیگر طرحی برای آینده افغانستان تهیه نشود زرمندگان ازرهبران جدا می شوند.
........................................
،یو،پی،احمد،شاه،مسعود،
۰ نفر