۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935896
T T
۰ نفر

گردهمایی ارتش لبنان و حزب الله

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935896
گردهمایی ارتش لبنان و حزب الله # تهران - ایرنا 29/01/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 6 هنگامی که آمریکابیم خودرااز عملیات اسرائیل در لبنان به اطلاع دولت این کشوررسانده است یک گردهمایی دیروز میان ارتش و حزب الله دربیروت تشکیل شد.
........................................
،آ،اف،پ،شیخ،حسن،نصرالله،دبیرکل،حزب،الله،عبدالهادی،حمادی،میشل،رهبانی، ،ریان،کراکر،سفیر،عملیات،تلافی،جویانه،
۰ نفر