۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935734
T T
۰ نفر

وزارت خارجه هند حضور نجیب درهند راتکذیب کرد

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935734
وزارت خارجه هند حضور نجیب درهند راتکذیب کرد # دهلی نو - ایرنا 27/01/71 .سیاسی. تلکس 206;158 درپی انتشار خبر سفر نجیب الله رئیس جمهور افغانستان به هند یک منبع وزارت خارجه هند این خبر را تکذیب کرد.
........................................
،دیپلماتهای،افغانی،محمد،سرور،سفیر،کابل،
۰ نفر