۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935660
T T
۰ نفر
صدها کارگر نفت خارجی با کشتی از لیبی وارد مالت شدند # تهران - ایرنا 27/01/71 .سیاسی. تلکس 173 700 مسافر که اکثر آنها را کارگران نفت خارجی تشکیل میدادند امروز پنجشنبه با کشتی وارد والتا پایتخت مالت شدند.
........................................
،د،پ،آ،اتباع،انگلیسی،کانادایی،هلندی،آمریکائی،ایتالیایی،فیلیپینی، ،قطعنامه های،731،و،748،
۰ نفر