۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935528
T T
۰ نفر

شورای امنیت آخرین پیشنهاد لیبی را نیز رد کرد

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935528
شورای امنیت آخرین پیشنهاد لیبی را نیز رد کرد # تهران - ایرنا 26/01/71 .سیاسی. تلکس 44 شورای امنیت سازمان ملل آخرین پیشنهاد دولت لیبی را برای تحویل متهمین لیبیائی به مالت برای بازجوئی رد کرد.
........................................
،دیوید،هنی،سفیر،انگلیس،،سازمان،ملل،مصاحبه،انفجار،هواپیمای،پان،آمریکن، ،قطعنامه،748،و،731،
۰ نفر