۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935451
T T
۰ نفر

ورود وزیر فرهنک قزاقستان به اصفهان

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935451
ورود وزیر فرهنک قزاقستان به اصفهان # اصفهان - ایرنا 25/01/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 64 رحمت اف وزیر فرهنک جمهوری قزاقستان که به ایران سفرکرده است امروز به منظور بازید از آثار تاریخی اصفهان وارد این شهرشد .
........................................
،ایران،،رئیس،،فرهنک،استان،اتارائو،ومعاون،استانداری،کوستانای،قزاقستان،
۰ نفر