۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935436
T T
۰ نفر

خط لوله نفت عراق مجددا قابل بهره برداری شده است

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935436
خط لوله نفت عراق مجددا قابل بهره برداری شده است # تهران - ایرنا 25/01/71 .اقتصادی. تلکس 4 اق خط لوله استراتژیک انتقال نفت عراق که در دوران بحران در خلیج فارس شدیدا صدمه دیده بود مجددا بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
........................................
،د،پ،آ،اوپکنا،معاون،وزیر،نفت،عراق،
۰ نفر