۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935431
T T
۰ نفر

6 کشور به عضویت اسکاپ درآمدند

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935431
6 کشور به عضویت اسکاپ درآمدند # تهران - ایرنا 25/01/71 .اقتصادی. تلکس 173 و 16 کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام سازمان ملل متحد (اسکاپ) امروز شش کشور ازجمله سه جمهوری تازه استقلال یافته آسیای میانه رابه عضویت پذیرفت ........................................
،آ،اف،پ،آذربایجان،قرقیزستان،ترکمنستان،پکن،جامعه،مشترک،المنافع،جدید، ،رفیع،الدین،احمد،دبیر،اجرائی،
۰ نفر