۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935428
T T
۰ نفر

یاتا درمورد تحریم هوائی لیبی اعلام بیطرفی کرد

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935428
یاتا درمورد تحریم هوائی لیبی اعلام بیطرفی کرد # تهران - ایرنا 25/01/71 .سیاسی. تلکس 212 یاتا امروز اعلام کرد که شرکتهای هواپیمائی براساس دستور العمل دولتهایشان در مورد اجرا یا عدم اجرای قطعنامه سازمان ملل برای تحریم لیبی اقدام خواهندکرد.
........................................
،سخنگوی،انجمن،بین،المللی،حمل،و،نقل،هوائی،تصمیم،شورای،امنیت،قطعنامه، ،748،بحران،خلیج،فارس،،
۰ نفر