۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935421
T T
۰ نفر

ملاقات رئیس جمهور آمریکا بانخست وزیر لهستان

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935421
ملاقات رئیس جمهور آمریکا بانخست وزیر لهستان # تهران - ایرنا 25/01/71 .سیاسی. تلکس 47 جرج بوش رئیس جمهور آمریکا ویان اولژسکی نخست وزیر لهستان دیروز درکاخ سفید بایکدیگر ملاقات وپیرامون اصلاحات اقتصادی در لهستان گفتگو کردند.
........................................
،یوپی،واشنگتن،بیانیه،
۰ نفر