۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935401
T T
۰ نفر
دیدار رئیس کل فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پاکستان # تهران - ایرنا 25/01/71 .سیاسی. تلکس 198 رئیس کل فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که سرگرم دیدار یک هفته ای ازپاکستان میباشد با مقامات ارشد نظامی این کشور درچندین نوبت دیدار کرد.
........................................
،بی،بی،سی،ژنرال،جوزف،،هال،بررسی،جنوب،آسیا،دومین،سفر،پنتاگون،آصف،نواز، ،رئیس،،ارتش،،ژنرال،چارلز،هانر،رئیس،،نیروی،هوایی،
۰ نفر