۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935377
T T
۰ نفر

مخالفت یلتسین با استعفای دولت

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935377
مخالفت یلتسین با استعفای دولت # مسکو - ایرنا 24/01/71 .سیاسی. تلکس 134 یلتسین رئیس جمهور روسیه با استعفای اعضای کابینه این کشور مخالفت کرد.
........................................
،ایرنا،مسکو،رادیو،روسیه،گایدار،معاون،اول،نخست،وزیر،
۰ نفر