۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935372
T T
۰ نفر
نارضائی مردم اسکاتلند ازنتایج انتخابات اخیر انگلیس # لندن - ایرنا 24/01/71 .سیاسی. تلکس 184 هزاران تن ازمردم اسکاتلند با اجتماع دریکی از شهرهای این منطقه علیه بقدرت رسیدن دوباره حزب محافظه کار به تظاهرات پرداختند.
........................................
،مردم،گلاسکو،دولت،بریتانیا،روزنامه،ایندیپندنت،یان،لاوسون،
۰ نفر