۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935323
T T
۰ نفر
رئیس جمهور مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم راافتتاح کرد # تهران - ایرنا 24/01/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 66 مجتمع آموزشی درمانی 840 تختخوابی حضرت رسول اکرم امروز طی مراسمی توسط هاشمی رفسنجانی افتتاح شد ومورد بهره برداری قرارگرفت .
........................................
،ایران،،تهران،،احداث،23،بیمارستان،800،مرکز،بهداشت،350،مرکز،درمانی، ،ویکصد،زایشگاه،درسال،70،درسراسرکشور،ملک،زاده،وزیر،بهد،
۰ نفر