۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935314
T T
۰ نفر
هدف ازتشکیل اتحادیه فوتبال باشگاههاوبرنامه های آینده آن ...
# تهران - ایرنا 24/01/71 .ورزشی. تلکس 91 پرویزژافره گفت هدف از تشکیل اتحادیه فوتبال باشگاهها حفظ حقوق باشگاههای دارای سازمان فوتبال واشتراک مساعی درجهت پیشبرد امر فوتبال میباشد .
........................................
،ایران،،منشی،اتحادیه،فوتبال،باشگاههای،ودبیرکل،کانون،باشگاههای،عمومی، ،تهران،
۰ نفر