۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935308
T T
۰ نفر

انتصاب در وزارت امور خارجه

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935308
انتصاب در وزارت امور خارجه # تهران - ایرنا 24/01/71 .اجتماعی. تلکس 28 طی حکمی از طرف دکتر ولایتی وزیر امور خارجه مرتضی بانک به سمت مدیر کل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و ماورای قفقاز منصوب شد.
........................................
،ایران،
۰ نفر