۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935228
T T
۰ نفر

بانک توسعه اسلامی سرمایه خود را افزایش می دهد

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935228
بانک توسعه اسلامی سرمایه خود را افزایش می دهد # تهران - ایرنا 23/01/71 .اقتصادی. تلکس 4 اق بانک توسعه اسلامی درنظر دارد به منظور توسعه همکاریهای تجاری بین 44 کشور عضو یا بانک سرمایه خود را بیش از 2 برابر کند و به 6 میلیارد دلار برساند.
........................................
،رویتر،منامه،شهر،داکار،پایتخت،سنگال،اجلاس،،سران،کشورهای،اسلامی،
۰ نفر