۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935225
T T
۰ نفر
وزیر خارجه آلمان کتبا حمله منافقین به سفارت ایران در...
# تهران - ایرنا 23/01/71 .سیاسی. تلکس 93 هانس دیتریش گنشروزیر امورخارجه آلمان باارسال نامه ای به ولایتی وزیر امورخارجه حمله منافقین به سفارت ایران درآلمان رامحکوم کرد.
........................................
،ایران،،جلوگیری،از،تکرار،حوادث،مشابه،،تامین،خسارات،وارده،به،ایران، ،سازمان،مجاهدین،خلق،ایران،
۰ نفر