۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935197
T T
۰ نفر

اولین انتخابات ریاست جمهوری در مالی برگزار شد

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935197
اولین انتخابات ریاست جمهوری در مالی برگزار شد # تهران - ایرنا 23/01/71 .سیاسی. تلکس 163 مردم کشور آفریقائی مالی امروز با رفتن به پای صندوقهای رای در اولین انتخابات ریاست جمهوری کشور شرکت کردند.
........................................
،د،پ،آ،نایروبی،استقلال،امادوتومانی،تور،رئیس،،جمهور،موقت،سرنگونی،حکومت، ،موسی،ترائوره،
۰ نفر