۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935174
T T
۰ نفر
بانک سرمایه گذاری اروپا و پرداخت اعتبار به ایتالیا # رم - ایرنا 22/01/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 38 بانک سرمایه گذاری اروپا برای طرحهای صنعتی و ترمیم سرویسهای خدماتی ایتالیا 35 1 میلیارد دلار به ایتالیا اختصاص داد.
........................................
،خبرگزاری،آنسا،شرکت،مخابرات،سازمان،حمل،و،نقل،هوائی،
۰ نفر