۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935173
T T
۰ نفر

یونان وتشنج زدائی با واتیکان

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935173
یونان وتشنج زدائی با واتیکان # رم - ایرنا 22/01/71 .سیاسی. تلکس 21 بدنبال تشدید بحران بین کلیسای ارتدکس یونان وکلیسای کاتولیک واتیکان فرستاده ویژه یونان روز جمعه با پاپ ژان پل دوم رهبر واتیکان دیدار وگفتگو کرد.
........................................
،یونیس،،جورکالیس،،پیام،سفارت،آتن،مقدونیه،یوگسلاوی،پاپ،
۰ نفر