۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935050
T T
۰ نفر
شهرهای مسلمان نشین بوسنا هرزگوین یکی پس از دیگری سقوط ...
# بلگراد - ایرنا 21/01/71 .سیاسی. تلکس 30 شهرهای مسلمان نشین در جمهوری بوسنا هرزگوین در مجاروت مرز این جمهوری با صربستان یکی پس از دیگری بدست چریکهای صرب سقوط میکند.
........................................
،تحت،الحمایه،ارتش،،یوگسلاوی،سابق،شهر،فوچا،رادیو،سارایوو،
۰ نفر