۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935042
T T
۰ نفر

اظهارات سفیر آمریکا درکویت

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935042
اظهارات سفیر آمریکا درکویت # بوشهر - ایرنا 21/01/71 .سیاسی. تلکس 157 سفیر آمریکادرکویت گفت:عراق بدون آزادسازی کلیه اسراومفقودین کویتی بازداشت شده را دراینکشورنمیتواند خودراملتزم برعایت قطعنامه های شورای امنیت قلمدادکند.
........................................
،رادیو،قطر،کنا،منطقه،جنک،خلیج،فارس،،
۰ نفر