۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934993
T T
۰ نفر

آمریکا پیشنهاد لیبی را رد کرد

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934993
آمریکا پیشنهاد لیبی را رد کرد # تهران - ایرنا 21/01/71 .سیاسی. تلکس 20 مقامات آمریکا دیروز پیشنهاد تازه لیبی درمورد نحوه استرداد دولیبیائی مظنون بدخالت در انفجار هواپیمای پان آمریکن را رد کردند.
........................................
،د،پ،آ،واشنگتن،تحریم،تسلیحاتی،و،هوایی،
۰ نفر