۲۶ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5933513
T T
۰ نفر
ورود کاروان کمک رسانی سازمان ملل به شهر مسلمان نشین ماگلای # تهران - ایرنا 29/12/72 .سیاسی. تلکس 39 یک کاروان کمک رسانی سازمان ملل امروز یکشنبه وارد شهر مسلمان نشین ماگلای در شمال بوسنی و هرزگوین شد.
........................................
،سازمان،ملل،ماگلای،بوسنی،هرزگوین،کاروان،کمک،رسانی،رویتر،صرب،
۰ نفر