۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932331
T T
۰ نفر

حجم سرمایه گذاری های شورای همکاری خلیج فارس

۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932331
حجم سرمایه گذاری های شورای همکاری خلیج فارس # ابوظبی - ایرنا 15/12/72 .اقتصادی. تلکس 168 حجم سرمایه گذاری های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دربخش صنایع تا پایان سال 1992 به میزان 9/37 میلیارد دلار بود.
........................................
،سرمایه،گذاری،شورای،همکاری،خلیج،فارس،،اقتصاد،صنایع،
۰ نفر