۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932298
T T
۰ نفر
تنها یک معجزه میتواند به مشکلات آموزشی و بهداشتی پایان دهد # تهران - ایرنا 15/12/72 .اجتماعی. تلکس 22 درحال حاضر آموزش و پرورش کشورمان با بیش از 5/16 میلیون دانش آموزروبرواست و برای هر 215 دانش آموزیک واحدآموزشی ب ا6کلاس درس 35نفره وجود دارد.
........................................
،ایران،وزارت،آموزش،،و،پرورش،،سازمان،نوسازی،و،توسعه،مدارس،،کشور،کنترل، ،جمعیت،
۰ نفر