۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932249
T T
۰ نفر

استعفای مشاور حقوقی کلینتون

۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932249
استعفای مشاور حقوقی کلینتون # تهران - ایرنا 15/12/72 .سیاسی. تلکس 9 بدنبال شدت گرفتن ماجرای رسوایی مالی ; وایت واتر برنارد نوسبوم مشاور قضایی کلینتون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از مقام خود استعفا کرد.
........................................
،استعفای،مشاور،حقوقی،کلینتون،رئیس،،جمهوری،آمریکا،رسوایی،مالی،خبرگزاری، ،فرانسه،واشنگتن،
۰ نفر