۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932081
T T
۰ نفر
یلتسین نسبت به دستگیری مجدد زندانیان آزاد شده هشدار داد # مسکو - ایرنا 12/12/72 .سیاسی. تلکس 143 یلتسین امروز گفت اگرزندانیان آزاد شده دست به فعالی سیاسی در جهت تضعیف امنیت روسیه بزنند مجددا بازداشت و با آنها طبق قانون رفتار خواهد شد.
........................................
،روسیه،یلتسین،عفو،زندانیان،سیاسی،تلویزیون،
۰ نفر