۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5931992
T T
۰ نفر
پلیس آمریکا سه مرد عرب رابه اتهام حمله 4 یهودی بازداشت کرد # تهران - ایرنا 12/12/72 .سیاسی. تلکس 169 و18 دومظنون دیگر به اتهام جلوگیری ازاجرای قانون وداشتن سلاح غیر مجاز در ارتباط با تیراندازی به 4 دانش آموز یهودی دربروکلین امروز درنیویورک دستگیر کرد.
........................................
،آمریکا،دستگیری،3،مرد،عرب،بروکلین،نیویورک،یهودیان،رویتر،نیویورک،حلای، ،محمد،،بسام،رایتی،،،رشاد،باز،
۰ نفر