۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5931925
T T
۰ نفر

ساختار تشکیلات وزارت صنایع سنگین تغییر یافت

۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5931925
ساختار تشکیلات وزارت صنایع سنگین تغییر یافت # تهران - ایرنا 11/12/72 .اقتصادی. تلکس 40 ساختار تشکیلاتی وزارت صنایع سنگین باهدف افزایش میزان کارائی تغییر یافت و تعدادی از معاونت ها و ادارات کل این وزارتخانه حذف شدند.
........................................
،ایران،وزارت،صنایع،سنگین،تغییر،ساختار،تشکیلاتی،اقتصاد،
۰ نفر