۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5931921
T T
۰ نفر
راههای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و اسپانیا بررسی شد # تهران - ایرنا 11/12/72 .اقتصادی. تلکس 203 راههای گسترش همکاریهای تهران ومادرید در زمینه های حمل و نقل و ساختمان دردیدارسفیرایران و وزیر مشاور در امورحمل و نقل و ساختمان اسپانیا بررسی شد.
........................................
،ایران،اسپانیا،اقتصاد،حمل،و،نقل،بهرام،قاسمی،سفیر،آنتونی،یارد،وزیر، ،مشاور،دیدار،
۰ نفر