۱۶ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5929388
T T
۰ نفر

اعتصاب درصنعت ماهیگیری فرانسه

۱۶ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5929388
اعتصاب درصنعت ماهیگیری فرانسه # پاریس - ایرنا 17/11/72 .سیاسی. تلکس 357 ماهیگیران ناحیه برتاین در شمال غرب فرانسه برای ابراز نارضایتی از مواضع دولت نسبت به حرفه خودازادامه فعالیت ماهیگیری خودداری کردند.
........................................
،فرانسه،اعتصاب،ماهیگیران،شهر،رن،ادوارد،بالادور،نخست،وزیر،
۰ نفر