۱۶ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5929312
T T
۰ نفر
ایتالیا آماده پشتیبانی موثر ازحملات احتمالی ناتوبه بوسنی است # تهران - ایرنا 17/11/72 .سیاسی. تلکس 300 وزیر دفاع ایتالیاامروزیکشنبه گفت پایگاههای هوایی ایتالیا آماده است تادرصورت آغاز حملات هوایی ناتو به بوسنی از این حملات پشتیبانی موثر کند.
........................................
،ایتالیا،ناتو،بوسنی،فابیو،فابری،رویتر،رم،
۰ نفر