۱۶ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5929187
T T
۰ نفر
مراجع امنیتی آمریکا به استراق سمع وکنترل ارتباطات ادامه می دهد # تهران - ایرنا 16/11/72 .سیاسی. تلکس 7 آمریکا درمناظره بین سازمانهای امنیت ی و صنایع کامپیوتری و ارتباطاتی این کشور از سازمانهای امنیت ی حمایت نموده است.
........................................
،واشنگتن،پست،دولت،آمریکا،حمایت،سازمانهای،امنیتی،پلیس،،فدرال،اف،بی،آی، ،آژانس،،امنیت،ملی،سیا،استماع،ارتباطات،
۰ نفر